Антон Антонов

Антон Антонов
Роден съм в далечната 1959 година на 15 декември в работническо семейство - баща докер на пристанището в гр. Оряхово и майка работник в химически цех. Завърших средно образование в някогашната елитна гимназия в гр. Оряхово, носеща името "Христо Ботев", с отличен успех и златен медал. Войнският си дълг в БНА изпълних в НШЗО /народната школа за запасни офицери/ към ВНВАУ /Висшето народно военно артилерийско училище/ в гр. Шумен. След едногодишно обучение и придобита специалност – ОТР /оперативно-тактически ракети/ - команден профил, бях изпратен в бойно отделение с. Телиш, Плевенски окръг /сега закрито/. През м. Декември 1979 г. се уволних с офицерско звание и благодарение на него започнах работа като председател на ОВТПН в Оряховската селищна система. Работата се състоеше в организиране на: речни походи с лодки, стрелби с ученици и запасняци, клубове по стрелба, авто-мото клубове, един морски клуб с база, катери и лодки; клубове по авиомоделизъм, ракетомоделизъм, корабомоделизъм, организиране на зари, строеви и маршови конкурси, военно-полево обучение на ученици от 10-ти клас в лагери и др. Мечтаех да ме приемат за студент специалност Право в СУ и това се сбъдна в редовна форма през 1982 г. Тогава приемаха между 70 и 80 души от цялата страна в тази специалност и то на само едно място - СУ. Завърших семестриално през 1987 г. и от раз издържах държавните изпити с много добър успех, след което една година работих към окръжен съд Враца като стажант съдия. Явих се на теоретико-практичен изпит и след издържането му бях разпределен като младши прокурор в родния си град, като след натрупване на стаж и по мое искане бях преместен в Районна прокуратура гр. Кнежа от 13.10.1989 г., където от началото на 1990 г. станах районен прокурор. Така работих докато станах несменяем и напуснах през лятото на 1992 г. и станах адвокат на 01.12.1994 г. На тази дата станах съдия и това работя и до сега, като придобих най-високият ранг в тази професия и заемах всички длъжности на нивото, на което работя - районен съд. Чувствам, че съм на мястото си. В семеен план съм женен от 1990 г. и имам едно пълнолетно момче. Ето това е… Роден съм в далечната 1959 година на 15 декември в работническо семейство - баща докер на пристанището в гр. Оряхово и майка работник в химически цех. Завърших средно образование в някогашната елитна гимназия в гр. Оряхово, носеща името "Христо Ботев", с отличен успех и златен медал. Войнският си дълг в БНА изпълних в НШЗО /народната школа за запасни офицери/ към ВНВАУ /Висшето народно военно артилерийско училище/ в гр. Шумен. След едногодишно обучение и придобита специалност – ОТР /оперативно-тактически ракети/ - команден профил, бях изпратен в бойно отделение с. Телиш, Плевенски окръг /сега ...

Biography

Роден съм в далечната 1959 година на 15 декември в работническо семейство - баща докер на пристанището в гр. Оряхово и майка работник в химически цех. Завърших средно образование в някогашната елитна гимназия в гр. Оряхово, носеща името "Христо Ботев", с отличен успех и златен медал. Войнският си дълг в БНА изпълних в НШЗО /народната школа за запасни офицери/ към ВНВАУ /Висшето народно военно артилерийско училище/ в гр. Шумен. След едногодишно обучение и придобита специалност – ОТР /оперативно-тактически ракети/ - команден профил, бях изпратен в бойно отделение с. Телиш, Плевенски окръг /сега ...

Read more