Береника

Береника
Псевдонимът ми е Береника. От всичко на света, най-много обичам мъжа до мен, двете ми деца и разбира се, поезията като начин да изразя това, което съм, и това, което чувствам. Обичам да пиша стихове за живия живот. За онези моменти в живота, когато съм била най-слаба, но съм си давала сили чрез нея. Когато съм имала нужда от кураж. Или пък когато съм била щастлива. Поезията е голяма част от моя живот. Тя спаси душата ми. Бих искала да спаси и вашата! Псевдонимът ми е Береника. От всичко на света, най-много обичам мъжа до мен, двете ми деца и разбира се, поезията като начин да изразя това, което съм, и това, което чувствам. Обичам да пиша стихове за живия живот. За онези моменти в живота, когато съм била най-слаба, но съм си давала сили чрез нея. Когато съм имала нужда от кураж. Или пък когато съм била щастлива. Поезията е голяма част от моя живот. Тя спаси душата ми. Бих искала да спаси и вашата!...

Biography

Псевдонимът ми е Береника. От всичко на света, най-много обичам мъжа до мен, двете ми деца и разбира се, поезията като начин да изразя това, което съм, и това, което чувствам. Обичам да пиша стихове за живия живот. За онези моменти в живота, когато съм била най-слаба, но съм си давала сили чрез нея. Когато съм имала нужда от кураж. Или пък когато съм била щастлива. Поезията е голяма част от моя живот. Тя спаси душата ми. Бих искала да спаси и вашата!

Info