Благой Ценов Георгиев

Благой Ценов Георгиев
Благой Ценов е роден през 1941г. в с.Дива Слатина, в подножието на старопланинския връх Копрен; през ученическите си години е живял в село Бъзовец, сред равнината Златия, между реките Цибрица, Огоста и Дунав; създава семейство, Плевен е неговото постоянно местожителство. Биолог по образование, напуска окръжния град като журналист и става главен редактор на общинския вестник “Дунавски новини” в Белене. Издава там и списание “Древният път”, а след това и в. “ЕвроДУНАВ”; и двете издания са били институционални на Асоциацията на дунавските общини “Дунав”. Екопиесата му “Побързай” е отличена в национален конкурс за живота на безжизнената си съпруга, обявен от Ловешкия драматичен театър; радиовариантът е излъчван два пъти от Радиотеатъра на БНР през 1996г. През 2015г. електронното списание Литернет издаде пиесата му “Разкованият човек” в брой 4. Благой Ценов е роден през 1941г. в с.Дива Слатина, в подножието на старопланинския връх Копрен; през ученическите си години е живял в село Бъзовец, сред равнината Златия, между реките Цибрица, Огоста и Дунав; създава семейство, Плевен е неговото постоянно местожителство. Биолог по образование, напуска окръжния град като журналист и става главен редактор на общинския вестник “Дунавски новини” в Белене. Издава там и списание “Древният път”, а след това и в. “ЕвроДУНАВ”; и двете издания са били институционални на Асоциацията на дунавските общини “Дунав”. Екопиесата му “Побързай” е отличена ...

Biography

Благой Ценов е роден през 1941г. в с.Дива Слатина, в подножието на старопланинския връх Копрен; през ученическите си години е живял в село Бъзовец, сред равнината Златия, между реките Цибрица, Огоста и Дунав; създава семейство, Плевен е неговото постоянно местожителство. Биолог по образование, напуска окръжния град като журналист и става главен редактор на общинския вестник “Дунавски новини” в Белене. Издава там и списание “Древният път”, а след това и в. “ЕвроДУНАВ”; и двете издания са били институционални на Асоциацията на дунавските общини “Дунав”. Екопиесата му “Побързай” е отличена в национален конкурс за живота на безжизнената си съпруга, обявен от Ловешкия драматичен театър; радиовариантът е излъчван два пъти от Радиотеатъра на БНР през 1996г. През 2015г. електронното списание Литернет издаде пиесата му “Разкованият човек” в брой 4.