Диляна Цекова

Диляна Цекова
Родена през 1970 г. в гр. Оряхово. Завършено средно образование, а по-късно и полувисш медицински институт в гр. Враца със специалност „Медицинска сестра, детски профил”. Завършено висше образование през 1994г. в Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София със специалности: - „Икономика, организация и управление на производството”; - „Инженерна химия” със специализация „Екология на околната среда”; През 2005г. създавам собствен бизнес, който ръководя и управлявам успешно и към момента – счетоводна къща, конкурентна на пазара. С по-голяма част от клиентите си, които са от различни сфери на икономиката – услуги,търговия, строителство, производство, транспорт, работя заедно повече от 10-15 години. Омъжена, с две деца – самостоятелни и всеки развиващ се в своята област. Родена през 1970 г. в гр. Оряхово. Завършено средно образование, а по-късно и полувисш медицински институт в гр. Враца със специалност „Медицинска сестра, детски профил”. Завършено висше образование през 1994г. в Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София със специалности: - „Икономика, организация и управление на производството”; - „Инженерна химия” със специализация „Екология на околната среда”; През 2005г. създавам собствен бизнес, който ръководя и управлявам успешно и към момента – счетоводна къща, конкурентна на пазара. С по-голяма част от клиентите си, които са от р...

Biography

Родена през 1970 г. в гр. Оряхово. Завършено средно образование, а по-късно и полувисш медицински институт в гр. Враца със специалност „Медицинска сестра, детски профил”. Завършено висше образование през 1994г. в Химикотехнологичен и металургичен университет гр. София със специалности: - „Икономика, организация и управление на производството”; - „Инженерна химия” със специализация „Екология на околната среда”; През 2005г. създавам собствен бизнес, който ръководя и управлявам успешно и към момента – счетоводна къща, конкурентна на пазара. С по-голяма част от клиентите си, които са от различни сфери на икономиката – услуги,търговия, строителство, производство, транспорт, работя заедно повече от 10-15 години. Омъжена, с две деца – самостоятелни и всеки развиващ се в своята област.