Христо Христов

Христо Христов
Авторът на книгата "А всичко е толкова просто...", с псевдоним Христо Будин,е роден в София. Завършил е вокалния факултет на Българска държавна Консерватория, понастоящем Музикална академия,но това не пречи да пише по своеобразен начин за човешката природа, обект на горепосочената му книга! Авторът на книгата "А всичко е толкова просто...", с псевдоним Христо Будин,е роден в София. Завършил е вокалния факултет на Българска държавна Консерватория, понастоящем Музикална академия,но това не пречи да пише по своеобразен начин за човешката природа, обект на горепосочената му книга!...

Biography

Авторът на книгата "А всичко е толкова просто...", с псевдоним Христо Будин,е роден в София. Завършил е вокалния факултет на Българска държавна Консерватория, понастоящем Музикална академия,но това не пречи да пише по своеобразен начин за човешката природа, обект на горепосочената му книга!