Иван Николов

Иван Николов
Иван Николов или казано в обратен ред Нави Волокин, е личност, която може да бъде определена като добър човек с неограничен творчески потенциал, който го вдъхновява да реализира тази книга, имаща за цел приобщаване на човечеството, живеещо във време на непрекъснати дуалности, към един живот, осланящ се на водещата сила във всяко измерение, а именно - любовта. Иван Николов или казано в обратен ред Нави Волокин, е личност, която може да бъде определена като добър човек с неограничен творчески потенциал, който го вдъхновява да реализира тази книга, имаща за цел приобщаване на човечеството, живеещо във време на непрекъснати дуалности, към един живот, осланящ се на водещата сила във всяко измерение, а именно - любовта....

Biography

Иван Николов или казано в обратен ред Нави Волокин, е личност, която може да бъде определена като добър човек с неограничен творчески потенциал, който го вдъхновява да реализира тази книга, имаща за цел приобщаване на човечеството, живеещо във време на непрекъснати дуалности, към един живот, осланящ се на водещата сила във всяко измерение, а именно - любовта.