Йордан Илиев

Йордан Илиев
Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история – тракология). Работи като експерт в сферата на науката и образованието. Член е на Съюза на учените в България, на Балканската асоциация по история и на Научния център за история и археология на войната при Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история – тракология). Работи като експерт в сферата на науката и образованието. Член е на Съюза на учените в България, на Балканската асоциация по история и на Научния център за история и археология на войната при Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“....

Biography

Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история – тракология). Работи като експерт в сферата на науката и образованието. Член е на Съюза на учените в България, на Балканската асоциация по история и на Научния център за история и археология на войната при Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.