Костадин Попов

Костадин Попов
Роден съм през 1947 година в село Бождово, общ.Сандански. През 1966 година съм завършил Икономически техникум в Благоевград. От 1966 до 1968 година отбивам редовна военна служба в град Разлог. През есента на 1969 година постъпвам като редовен студент във ВЛТИ специалност „Горско стопанство“ в град София. Пред 1975 година завършвам висшето си образование и от есента на същата година постъпвам на работа в Системата на горите. В Системата на Горите работя до есента на 2010 година. От 2010 година съм пенсионер. Роден съм през 1947 година в село Бождово, общ.Сандански. През 1966 година съм завършил Икономически техникум в Благоевград. От 1966 до 1968 година отбивам редовна военна служба в град Разлог. През есента на 1969 година постъпвам като редовен студент във ВЛТИ специалност „Горско стопанство“ в град София. Пред 1975 година завършвам висшето си образование и от есента на същата година постъпвам на работа в Системата на горите. В Системата на Горите работя до есента на 2010 година. От 2010 година съм пенсионер....

Biography

Роден съм през 1947 година в село Бождово, общ.Сандански. През 1966 година съм завършил Икономически техникум в Благоевград. От 1966 до 1968 година отбивам редовна военна служба в град Разлог. През есента на 1969 година постъпвам като редовен студент във ВЛТИ специалност „Горско стопанство“ в град София. Пред 1975 година завършвам висшето си образование и от есента на същата година постъпвам на работа в Системата на горите. В Системата на Горите работя до есента на 2010 година. От 2010 година съм пенсионер.