Мария Бончева

Мария Бончева
Родена съм на 25.09.2002 година в град Пазарджик и съм израснала в близкото село Добровница. Имах най-прекрасното детство, сред безброй животинки, красива природа и любящо семейство. Завърших Езикова гимназия "Бертолт Брехт" през 2021 година с профил НЕ/АЕ/БЕЛ, с отлична диплома и сертификат за владеене на немски език на ниво С1. След това реших да продължа образованието си, като в момента съм студентка в ПУ "Паисий Хилендарски", град Пловдив, със специалност "Български език и немски език", във Филологическия факултет. От съвсем ранно детство рисувам, обичам много да чета, а на по-късен етап запонах и да пиша. Участвала съм в много конкурси, някои от тях международни, други на областно и национално ниво. Имам десетки отличия в сферата на литературата и изобразителното изкуство. Това е моята първа авторска книга. Родена съм на 25.09.2002 година в град Пазарджик и съм израснала в близкото село Добровница. Имах най-прекрасното детство, сред безброй животинки, красива природа и любящо семейство. Завърших Езикова гимназия "Бертолт Брехт" през 2021 година с профил НЕ/АЕ/БЕЛ, с отлична диплома и сертификат за владеене на немски език на ниво С1. След това реших да продължа образованието си, като в момента съм студентка в ПУ "Паисий Хилендарски", град Пловдив, със специалност "Български език и немски език", във Филологическия факултет. От съвсем ранно детство рисувам, обичам много да чета, а на по-късен етап з...

Biography

Родена съм на 25.09.2002 година в град Пазарджик и съм израснала в близкото село Добровница. Имах най-прекрасното детство, сред безброй животинки, красива природа и любящо семейство. Завърших Езикова гимназия "Бертолт Брехт" през 2021 година с профил НЕ/АЕ/БЕЛ, с отлична диплома и сертификат за владеене на немски език на ниво С1. След това реших да продължа образованието си, като в момента съм студентка в ПУ "Паисий Хилендарски", град Пловдив, със специалност "Български език и немски език", във Филологическия факултет. От съвсем ранно детство рисувам, обичам много да чета, а на по-късен етап запонах и да пиша. Участвала съм в много конкурси, някои от тях международни, други на областно и национално ниво. Имам десетки отличия в сферата на литературата и изобразителното изкуство. Това е моята първа авторска книга.