izdavam logo
Тонка Георгиевa

Тонка Георгиевa

Biography

Тонка Георгиева е родена в Ямбол 1949 година. Завършва гимназия "Васил Левски" в родния си град, след което записва специалност "Корабостроене" във ВМЕИ Варна. След две години напуска и се записва във ВМЕИ София, специалност "Електротехника". Завършва като стипендиантка на МЗ "Сила", Ямбол. След десетгодишна практика като инженер, става преподавателка в професионален техникум. Завършва задочно "Педагогика". Напуска преподавателската си кариера като директор на техникум, за да тръгне по пътя на емигрантите, подгонена от икономическата криза в държавата. През 2006 година взема изпит за владеене на гръцки език от Атински университет. Хобито и е да превежда книги.