Валя Винчева

Валя Винчева
Родена съм в град Плевен и съм завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Работила съм като учителка по български език и литература в Плевен. Публикувала съм във вестник "Гимназист" над 60 материала, свързани с обучението по литература. Участвала съм в Национален конкурс за учители-творци и съм номинирана за публикувани разкази. Родена съм в град Плевен и съм завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Работила съм като учителка по български език и литература в Плевен. Публикувала съм във вестник "Гимназист" над 60 материала, свързани с обучението по литература. Участвала съм в Национален конкурс за учители-творци и съм номинирана за публикувани разкази....

Biography

Родена съм в град Плевен и съм завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Работила съм като учителка по български език и литература в Плевен. Публикувала съм във вестник "Гимназист" над 60 материала, свързани с обучението по литература. Участвала съм в Национален конкурс за учители-творци и съм номинирана за публикувани разкази.