Васил Костадинов

Васил Костадинов
Той е завършил Академия на Министерството на вътрешните работи, факултет „Полиция“. Работил в продължение на двадесет и пет години като инспектор и ръководител в охранителна, криминална и транспортна полиция, на местно, регионално и национално ниво. Бивш ръководител на регионално звено „Полиция“ в областна дирекция, на „Криминална полиция“ и „Транспортна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР. Специализирал в международните правоохранителни академии/ILEA/ в Будапеща - Унгария и Розуел - Ню Мексико, САЩ. Защитил докторска степен в направление „Организация и управление в сферата извън материалното производство - Национална сигурност“, в Академия на МВР. Преподавател в Професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец“ - София. Преподавал в Академия на МВР, Университет по национално и световно стопанство. Автор на множество научни доклади, статии, студии, монографии и учебници, публикувани в страната и чужбина. Той е завършил Академия на Министерството на вътрешните работи, факултет „Полиция“. Работил в продължение на двадесет и пет години като инспектор и ръководител в охранителна, криминална и транспортна полиция, на местно, регионално и национално ниво. Бивш ръководител на регионално звено „Полиция“ в областна дирекция, на „Криминална полиция“ и „Транспортна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР. Специализирал в международните правоохранителни академии/ILEA/ в Будапеща - Унгария и Розуел - Ню Мексико, САЩ. Защитил докторска степен в направление „Организация и управление в сфера...

Biography

Той е завършил Академия на Министерството на вътрешните работи, факултет „Полиция“. Работил в продължение на двадесет и пет години като инспектор и ръководител в охранителна, криминална и транспортна полиция, на местно, регионално и национално ниво. Бивш ръководител на регионално звено „Полиция“ в областна дирекция, на „Криминална полиция“ и „Транспортна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР. Специализирал в международните правоохранителни академии/ILEA/ в Будапеща - Унгария и Розуел - Ню Мексико, САЩ. Защитил докторска степен в направление „Организация и управление в сферата извън материалното производство - Национална сигурност“, в Академия на МВР. Преподавател в Професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец“ - София. Преподавал в Академия на МВР, Университет по национално и световно стопанство. Автор на множество научни доклади, статии, студии, монографии и учебници, публикувани в страната и чужбина.