Васил Васев

Васил Васев
Роден съм в гр. Дупница и съм отраснал в с. Г. Върбовник, обл. Кюстендил. Завърших гимназия в гр. Дупница, след което висше военно образование във ВНВВУ "Г. Бенковски", гр. Д. Митрополия през 1975 г., и политико-икономическо образование в АОНСУ-гр. София през 1986 г., и паралелно с него ВА "Г. С. Раковски". Учил съм и "Телевизионно и кино изкуство - режисура" в Нов Български университет през 2002-2003 г . През 1975 г. започнах службата си като офицер от БА във ВВС на РБ - летище Чешнегирово. От 1980 г. до 1988 г. работех и служех в авиоремонтния завод "Г. Бенковски", след което в Министерството на отбраната - управление "Военна промишленост" и "ТЕРЕМ" ЕАД - София. От 2001 до 2009 г. бях автор и водещ , включително режисьор на първото телевизионото предаване в България на военна тематика "Оръжия и хора" по телевизия "7 ДНИ". През периода 2004 - 2021г. съм управител и директор на ЦПО "Съксес-04" ЕООД. Имам жена и две деца - близнаци на 7 години, които са стимула ми за моите нови образователни и трудови дейности. Роден съм в гр. Дупница и съм отраснал в с. Г. Върбовник, обл. Кюстендил. Завърших гимназия в гр. Дупница, след което висше военно образование във ВНВВУ "Г. Бенковски", гр. Д. Митрополия през 1975 г., и политико-икономическо образование в АОНСУ-гр. София през 1986 г., и паралелно с него ВА "Г. С. Раковски". Учил съм и "Телевизионно и кино изкуство - режисура" в Нов Български университет през 2002-2003 г . През 1975 г. започнах службата си като офицер от БА във ВВС на РБ - летище Чешнегирово. От 1980 г. до 1988 г. работех и служех в авиоремонтния завод "Г. Бенковски", след което в Ми...

Biography

Роден съм в гр. Дупница и съм отраснал в с. Г. Върбовник, обл. Кюстендил. Завърших гимназия в гр. Дупница, след което висше военно образование във ВНВВУ "Г. Бенковски", гр. Д. Митрополия през 1975 г., и политико-икономическо образование в АОНСУ-гр. София през 1986 г., и паралелно с него ВА "Г. С. Раковски". Учил съм и "Телевизионно и кино изкуство - режисура" в Нов Български университет през 2002-2003 г . През 1975 г. започнах службата си като офицер от БА във ВВС на РБ - летище Чешнегирово. От 1980 г. до 1988 г. работех и служех в авиоремонтния завод "Г. Бенковски", след което в Министерството на отбраната - управление "Военна промишленост" и "ТЕРЕМ" ЕАД - София. От 2001 до 2009 г. бях автор и водещ , включително режисьор на първото телевизионото предаване в България на военна тематика "Оръжия и хора" по телевизия "7 ДНИ". През периода 2004 - 2021г. съм управител и директор на ЦПО "Съксес-04" ЕООД. Имам жена и две деца - близнаци на 7 години, които са стимула ми за моите нови образователни и трудови дейности.