Владо Станоев

Владо Станоев
Роден съм в далечната 1966 година. 1984 завършвам гимназия ПГ "Яне Сандански". 1992 завърших специалност "Български език и история", в ЮЗУ - магистър. След това 1993 започнах работа като учител по БЕЛ в гимназия "Яне Сандански" и оттогава работя на същото място, като предимно преподавам и по история. Роден съм в далечната 1966 година. 1984 завършвам гимназия ПГ "Яне Сандански". 1992 завърших специалност "Български език и история", в ЮЗУ - магистър. След това 1993 започнах работа като учител по БЕЛ в гимназия "Яне Сандански" и оттогава работя на същото място, като предимно преподавам и по история....

Biography

Роден съм в далечната 1966 година. 1984 завършвам гимназия ПГ "Яне Сандански". 1992 завърших специалност "Български език и история", в ЮЗУ - магистър. След това 1993 започнах работа като учител по БЕЛ в гимназия "Яне Сандански" и оттогава работя на същото място, като предимно преподавам и по история.