Актуални проблеми на консолидация на банковия сектор – сравнителен анализ за Европейския съюз и България

Look insideАктуални проблеми на консолидация на банковия сектор – сравнителен анализ за Европейския съюз и България
Обещаващо решение на някои от проблемите в банковия сектор е неговата консолидация, което обуславя актуалността на настоящото изследване структурирано в три глави. В първа глава „Теоретико-приложни аспекти на банковата консолидация“ е извършен критичен литературен преглед на банковите консолидации, съсредоточен основно върху транзакции в Европа и САЩ. Последващото изложение очертава основните причини, методи и проблеми, свързани със сливанията в банковия сектор. Анализът на катализаторите на банковите M&A транзакции изтъква тяхното положително отражение, изразено чрез ръст на синергийните ефекти. Заключителната част на тази глава е съсредоточена върху спецификата на консолидациите в банковата сфера в сравнение с фирми от други браншове. Във втора глава „Изследване на практиката и проблемите на банковите сливания и поглъщания в страните от Европейския съюз“ са отразени значението, структурата и актуалните проблеми в развитието на банковата сфера. Стратегическата ориентация в контекст на дигитализация на банковите услуги отрежда централно място на бизнес трансформацията и бизнес иновацията не само в бъдещото позициониране на сектора, но и в последващата консолидация. Същевременно са представени подходи за оценяване на ефективността от окрупняването на банковия капитал. В трета глава „Проблеми на консолидацията на банковия сектор в България“ са очертани структурата и актуалните проблеми на банковия сектор в България. Посредством изследователския обхват на електронното емпирично проучване на специалисти в областта на M&A транзакциите в периода август-септември 2020 г., се провежда класация на сравнителната консолидационна атрактивност на банковия сектор в ЕС (Първа хипотеза). В трета глава на разработката вниманието е концентрирано върху изчислението на ефективен прогнозен консолидационен коридор в банковата сфера (Efficient consolidation interval〖,ECI〗_Banking ) на национално ниво, който е оптимален за всички заинтересовани групи (Втора хипотеза). Разработката завършва с анализиране на теоретично възможните варианти за консолидация и разработване на процесна препоръка за ефективно окрупняване на капитала по примера на банковия сектор в България (Трета хипотеза). В заключението на разработката се представят основни изводи относно консолидацията на банковия сектор и в частност неговата сравнителна консолидационна атрактивност, ефективен прогнозен консолидационен коридор и препоръчителното окрупняване на банковия капитал в България. Обещаващо решение на някои от проблемите в банковия сектор е неговата консолидация, което обуславя актуалността на настоящото изследване структурирано в три глави. В първа глава „Теоретико-приложни аспекти на банковата консолидация“ е извършен критичен литературен преглед на банковите консолидации, съсредоточен основно върху транзакции в Европа и САЩ. Последващото изложение очертава основните причини, методи и проблеми, свързани със сливанията в банковия сектор. Анализът на катализаторите на банковите M&A транзакции изтъква тяхното положително отражение, изразено чрез ръст на синергийните ефекти. Заключителната част на тази глава е съсредоточена върху спецификата на консолидациите в банковата сфера в сравнение с фирми от други браншове. Във втора глава „Изследване на практиката и проблемите на банковите сливания и поглъщания в страните от Европейския съюз“ са отразени значението, структурата и актуалните проблеми в развитието на банковата сфера. Стратегическата ориентация в конт...

Annotation

Обещаващо решение на някои от проблемите в банковия сектор е неговата консолидация, което обуславя актуалността на настоящото изследване структурирано в три глави. В първа глава „Теоретико-приложни аспекти на банковата консолидация“ е извършен критичен литературен преглед на банковите консолидации, съсредоточен основно върху транзакции в Европа и САЩ. Последващото изложение очертава основните причини, методи и проблеми, свързани със сливанията в банковия сектор. Анализът на катализаторите на банковите M&A транзакции изтъква тяхното положително отражение, изразено чрез ръст на синергийните ефекти. Заключителната част на тази глава е съсредоточена върху спецификата на консолидациите в банковата сфера в сравнение с фирми от други браншове. Във втора глава „Изследване на практиката и проблемите на банковите сливания и поглъщания в страните от Европейския съюз“ са отразени значението, структурата и актуалните проблеми в развитието на банковата сфера. Стратегическата ориентация в конт...

Read more

Info

Genre
Pages
248
Format
A4 (21Х29.7 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
ISBN
ISBN 978-619-162-760-8
Delivery till
25-01-2022 or 26-01-2022

Editionhttps://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/9b269cc50d5898b5751d4400e9508045/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/f36e9faecbc4ae9165415b7f06d94c00/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/3acb2e9b0c8a1153a7892a4fc93de85f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/c98281f320c0785e69f46a2d398e1732/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/67a740fc6efecd838c8a106e42c804d0/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/2afdc2886ee2c6939c9a46d80e82c16e/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/fe8a8dd80732cd292211fd8f3e4ce511/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/674a983c8475c75f3957305f7d480e4b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/5edfed5671cd505cac80c636fb60a662/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/38785df51b6048d46396bb663c7bb232/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4132/7c0f770dd2a5b42e6c92f469656cb65b/image.webp