Гласът на тишината - Голос тишины

Look insideГласът на тишината - Голос тишины
Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________ Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____ Ольга Пономарева (Шаховская). Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________ Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____ Ольга Пономарева (Шаховская). ...

Annotation

Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________ Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____ Ольга Пономарева (Шаховская).

Info

Genre
Pages
200
Format
A6 (10.5х14.8 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
ISBN
978-619-162-199-6
Delivery till
01-02-2022 or 02-02-2022

Editionhttps://izdavam.com/en/download/readPreview/762/785b6ff98bbdfca351f2cb93dc2446aa/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/f28c46c82e99fbaed5ca2eaa99342eb0/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/0de067d2c611161616d16dde652f8ed3/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/fc60fd4e8236f002325c13a25bdfe1ab/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/0277c7f9d1477bb790a4ed54cf4b768e/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/b4aa32ccae03ac07a7c521da4cb838f8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/76ef7c65b047811c11d12e8227b26a29/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/d2d5541f8f90ab1f088515f41ea3745e/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/e0b4215054bb404b93e5f51fc53603d8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/3e8dcbab60fac788922ff7dcfc9f21a9/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/8e60243984a9e8613b371146b015b35c/image.webp