Гласът на тишината - Голос тишины

Look insideГласът на тишината - Голос тишины
Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________
Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____
Ольга Пономарева (Шаховская).
Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________
Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____
Ольга Пономарева (Шаховская).
...

Annotation

Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________
Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____
Ольга Пономарева (Шаховская).

Info

Genre
Pages
200
Format
A6 (10.5х14.8 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
ISBN
978-619-162-199-6
Year published
Editor
Cover designer
Delivery till
12-12-2022 or 14-12-2022

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-762_672_954.webp?build=1629731832 https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/518892f08918d02324c44de31f656757/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/eb75b7fd268058e96aab3c275c3a7ea8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/3831a185e2447f2a13b6ae1bac6a2642/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/2ebf079a119866de32d389e653bff36e/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/715f9f7ec197658923dd6c45f1675a59/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/669ac9a9b1c6f89352a8b4884baa3901/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/fe6e22f81d7539c31581d11396b10de5/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/00f18d0f8e9a2ddec7ed40170c8e8f76/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/3cfe02104fa8a25cfda5269ab82c08f6/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/b22c1eae97e3be5ea066ff8fc7d0811a/image.webp