Гласът на тишината - Голос тишины

Look insideГласът на тишината - Голос тишины
Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________
Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____
Ольга Пономарева (Шаховская).
Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________
Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____
Ольга Пономарева (Шаховская).
...

Annotation

Стихотворения Ласки Александровой пронизаны любовью к окружающему миру, в обыденном она видит красоту, рисуя её воздушными, пронизанными светом, образами, часто одушевляя камни, деревья, море, беседует с ними. Внутренняя музыкальность строки, сочетающаяся с ёмкостью и чёткостью мысли – всё это обрадовало меня. Так на свет появилось наше общее дитя – „Голос тишины” или „Гласът тишината”. _____Ольга Пономарева (Шаховская).____________________________________________________________
Поезията на Ласка Александрова е пропита с любов към света. Тя вижда красотата в ежедневието, която рисува в ефирни, изпълнени със светлина образи, като често вдъхва живот на скалите, дърветата, морето и разговоря с тях. Вътрешна музикалност на строфите, съчетани с точност, широта и яснота на мисълта - всичко това ми хареса. Така се роди нашето общо дете - "Голос тишины " или "Гласът на тишината."_____
Ольга Пономарева (Шаховская).

Info

Genre
Pages
200
Format
A6 (10.5х14.8 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
ISBN
978-619-162-199-6
Year published
Editor
Cover designer
Delivery till
18-08-2022 or 19-08-2022

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-762_672_954.webp?build=1629731832 https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/d6b2ce56424f21534aa1d01687d1d328/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/0247a84e506b0d3cc0066045136019d5/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/6795ba406c78e12f53a0a3cdf8c5e4ee/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/d2dfb13a41a4874c2068a4a12fcab14c/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/572520caa1b963471105380cadb28bbd/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/dfd124443fd808d44006b68a85b0e1b5/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/f2e10161f42813de8cb5f9e6f16e4475/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/7014307332538d3b973ad9e4727003dd/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/77e60485f773fe7fcb9a9b3300146d02/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/762/4e72190f853740591a12026210f687fc/image.webp