izdavam logo
Look insideВ тебе и за тебе Българийо

В тебе и за тебе Българийо

Annotation

Сънят е почивка за тялото, докато наблю-даваме и едновременно изживяваме един от многото си други животи и там сме участници със същите принципи, качества и възприятия на характера и чувствеността на душата си, като тук в така наречения от нас реален жи-вот. Животът на душата е вечен, за разлика от телесният ни живот тук на земята, ние пъту-ваме в различни други измерения като хора, на места като зе-мята, или други планети. Спирала с би-милиардни спирали вътре в нея - това е все-лената, това е душата или по-точно живота на душата в нас. Лабиринтът, в който се губиш или те местят по-точно... Тоест, животът на земята ни е паралелен с още много други наши животи тук на земята по едно и също време, на различни мес-та (всеки наш сън - е реален, истински миг от наш друг живот-един от многото в спиралата). Просто душата се матери-ализира, докато ние спим, в някой от другите ни животи, и всеки път докато не изчистваме душите си - ние ще се под-мятаме от спирала в спирала, но изходът от Лабиринта няма да намираме, въпреки, че пътят към него е добре записан в главите ни. С едно начало и един край е спиралата на главния път към изхода, но милиардите малки спирали ни объркват и все-ленският закон ни подмята от край до край и отново и отново, докато не си научим уроците за действията и следствията от тях.

Info

Genre
Pages
128
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
Format
A5

Delivery till

29-09-2020 or 30-09-2020

Buy

x Items

x Items