Полицейско разузнаване – Справочник на термините и понятията

Look insideПолицейско разузнаване – Справочник на термините и понятията
В управлението и функционирането на правоохранителните органи на държавата съществуват и се използват различни термини в областта на защитата на националната сигурност и борбата с престъпността. Употребата на различна терминология и множеството определения за някои от понятията, свързани с изучаваната тематика, се открояват като съществен проблем в съвременната теория и практика на службите от сектора за сигурност. Някои от термините и понятията са недостатъчно добре обяснени или неправилно формулирани в българската действителност, а други до известна степен са непознати и поради това неприложими.
Следвайки общата картина на организацията на работа и управление на правоохранителните държавни органи, за нуждите на настоящия справочник е направен анализ на инструментариума за постигане на техните цели и задачи. Това от своя страна определи основната цел и задачи на настоящия труд – да се съберат, представят и подробно изяснят някои от широко използваните в теорията и практиката на правоохранителните органи на държавата термини и понятия, касаещи противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и защитата на сигурността, в т.ч. и историческите аспекти в хода на възникването и развитието на някои от тях.
В управлението и функционирането на правоохранителните органи на държавата съществуват и се използват различни термини в областта на защитата на националната сигурност и борбата с престъпността. Употребата на различна терминология и множеството определения за някои от понятията, свързани с изучаваната тематика, се открояват като съществен проблем в съвременната теория и практика на службите от сектора за сигурност. Някои от термините и понятията са недостатъчно добре обяснени или неправилно формулирани в българската действителност, а други до известна степен са непознати и поради това неприложими.
Следвайки общата картина на организацията на работа и управление на правоохранителните държавни органи, за нуждите на настоящия справочник е направен анализ на инструментариума за постигане на техните цели и задачи. Това от своя страна определи основната цел и задачи на настоящия труд – да се съберат, представят и подробно изяснят някои от широко използваните в теорията и практиката на...

Annotation

В управлението и функционирането на правоохранителните органи на държавата съществуват и се използват различни термини в областта на защитата на националната сигурност и борбата с престъпността. Употребата на различна терминология и множеството определения за някои от понятията, свързани с изучаваната тематика, се открояват като съществен проблем в съвременната теория и практика на службите от сектора за сигурност. Някои от термините и понятията са недостатъчно добре обяснени или неправилно формулирани в българската действителност, а други до известна степен са непознати и поради това неприложими.
Следвайки общата картина на организацията на работа и управление на правоохранителните държавни органи, за нуждите на настоящия справочник е направен анализ на инструментариума за постигане на техните цели и задачи. Това от своя страна определи основната цел и задачи на настоящия труд – да се съберат, представят и подробно изяснят някои от широко използваните в теорията и практиката на...


Read more

Info

Genre
Pages
250
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
30-03-2023 or 03-04-2023

Edition
price: 33.97
you save: 8.21
total: 25.76
https://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3418_672_954.webp?build=1629731438 https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/ecc14bf3fbad4ea597bb61b63a799280/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/334bb6765353a0cfd5cf5cdbf769be81/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/0c5dd3bb1b31d6d277942faaac175920/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/02b635ec539d87f8fe94a7d0e6ae7659/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/5085ad765c9513e245b63a4cdddd60c2/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/f82244c6b8164f4560335c8c208c7e1b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/df06f287534a8c15e98d8451a146732b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/c0ca3e411e1c500e2c6db0c9e51681c0/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/e0582f7dd8d9e8be195d3a0efbd63012/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3418/404f104613480e5a6f435c5f27e0ba01/image.webp