Litatru

Litatru
Родена съм и съм завършила образованието си в София. Осъществила съм се като поет и художник. Имам много изложби на живописните си платна в страната и в чужбина. Родена съм и съм завършила образованието си в София. Осъществила съм се като поет и художник. Имам много изложби на живописните си платна в страната и в чужбина....

Biography

Родена съм и съм завършила образованието си в София. Осъществила съм се като поет и художник. Имам много изложби на живописните си платна в страната и в чужбина.