Милен Мирчев Иванов

- Инфраструктура на разузнаването

Look insideИнфраструктура на разузнаването
Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Наказателно правни науки и сигурност“ на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“.
Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод и рота.
От 1998 г. е оперативен служител на Националната служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи.
В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР. Започва в нея след спечелен конкурс за асистент и я напуска когато е на длъжност „заместник ректор“. В периода защитава докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“.
От 2015 Милен Иванов е служител на Дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР.
Секретар на Вътрешноведомствения съвет за борба с корупцията на МВР.
Хоноруван лектор в Института по публична администрация към Министерски съвет, Военна академия „Г. С. Раковски“ и УНСС, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Професионален колеж по охрана и сигурност "Св.Георги Победоносец“.
Автор е на монографии, студии и учебници в сферата на националната и корпоративната сигурност.
Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Наказателно правни науки и сигурност“ на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“.
Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод и рота.
От 1998 г. е оперативен служител на Националната служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи.
В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР. Започва в нея след спечелен конкурс за асистент и я напуска когато е на длъжност „заместник ректор“. В периода защитава докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“.
От 2015 Милен Иванов е служител на Дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР.
Секретар на Вътрешноведомствения съвет за борба с корупц...

Annotation

Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Наказателно правни науки и сигурност“ на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“.
Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод и рота.
От 1998 г. е оперативен служител на Националната служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи.
В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР. Започва в нея след спечелен конкурс за асистент и я напуска когато е на длъжност „заместник ректор“. В периода защитава докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“.
От 2015 Милен Иванов е служител на Дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР.
Секретар на Вътрешноведомствения съвет за борба с корупц...


Read more

Info

Genre
Pages
220
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
ISBN
978-619-162-698-4
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Discount - remaining
22-09-2023
Delivery till
27-09-2023 or 29-09-2023

Edition
price: 34.08
you save: 7.76
total: 26.32
https://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3040_672_954.webp?build=1629731417 https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/e9f697b97036fb712c5530b7757e243d/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/7ffbea57c69b267f57efaac35cc7cd88/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/8d41b3d8119cefa1d50b02b812fbcbc5/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/16386616d2f7067b3d0341693ea054ca/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/bc3ad02e54e88d35bdd60d3054e9192a/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/0b95930b2f07dbaac16cd69d401f9dc1/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/e08401187b6ab1dbed1b94a0dd3a2031/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/60059c269251a32e2584685d306602fb/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/27b353a420a988800a2957e447b73651/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3040/3149d63373281a6c63e6b52f19bec94e/image.webp