Милен Мирчев Иванов

Милен Мирчев Иванов
Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Сигурност“ на Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е през 1994 г. Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“. Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод и рота. От 1998 г. е оперативен служител на Националната служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи. В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР след спечелен конкурс за асистент и я напуска, когато е на длъжност „заместник-ректор“. В периода защитава докторска дисертация на тема „Специфика на информационно-психологическите операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“. От 2015 до 2020 г. е служител на Дирекция „Вътрешна сигурност" – МВР и е секретар на Вътрешноведомствения съвет за борба с корупцията на МВР. През 2020 г. защитава дисертация на тема „Инструменти за реализиране на разузнавателната дейност за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с националната сигурност" и му е присъдена научната степен „Доктор на науките". В периода май-юни 2021 г. е съветник на министър-председателя на Р България по националната сигурност и секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет. Хоноруван лектор е в Института по публична администрация към Министерски съвет, Военна академия „Г. С. Раковски", Национален военен университет „Васил Левски, УНСС и Професионален колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец". Експерт по управление, корпоративна сигурност, оръжия и специални тактики. Автор е на монографии, студии и учебници в сферата на националната и корпоративната сигурност. Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Сигурност“ на Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е през 1994 г. Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“. Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод и рота. От 1998 г. е оперативен служител на Националната служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи. В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР след спечелен конкурс за асистент и я напуска, когато е на длъжност „заместник-ректор“. В периода защитава докто...

Biography

Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Сигурност“ на Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е през 1994 г. Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“. Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод и рота. От 1998 г. е оперативен служител на Националната служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи. В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР след спечелен конкурс за асистент и я напуска, когато е на длъжност „заместник-ректор“. В периода защитава докто...

Read more

Info

Favourite thought/quote
Не ме занимавайте с глупости!