Милен Мирчев Иванов

- Контраразузнаването - тайни инструменти за влияние

Look insideКонтраразузнаването - тайни инструменти за влияние
Породени от развитието на информационното
общество, новите форми на конфликт – информационнопсихологическите войни, не са били познати в индустриалното общество, не са имали такава интензивност и мащаби, и респективно не са представлявали сериозна заплаха за сигурността на държавата и обществото. Създаването на ефективна система за противодействие на актове на информационнопсихологическа агресия и операции в информационнопсихологическата война изисква да се изследват процесите на зараждане и развитие на информационнопсихологическите конфликти във всичките им стадии на
развитие.
Информационно-психологическото въздействие е
манипулативно по характер и когато се осъществява в интерес на човек или група хора по отношение на други, то се явява специфична форма на управление. Такава форма на управление носи опасен характер, и в случай че то се осъществява тайно, носи едностранни изгоди на неговите организатори.
Породени от развитието на информационното
общество, новите форми на конфликт – информационнопсихологическите войни, не са били познати в индустриалното общество, не са имали такава интензивност и мащаби, и респективно не са представлявали сериозна заплаха за сигурността на държавата и обществото. Създаването на ефективна система за противодействие на актове на информационнопсихологическа агресия и операции в информационнопсихологическата война изисква да се изследват процесите на зараждане и развитие на информационнопсихологическите конфликти във всичките им стадии на
развитие.
Информационно-психологическото въздействие е
манипулативно по характер и когато се осъществява в интерес на човек или група хора по отношение на други, то се явява специфична форма на управление. Такава форма на управление носи опасен характер, и в случай че то се осъществява тайно, носи едностранни изгоди на неговите организатори. ...

Annotation

Породени от развитието на информационното
общество, новите форми на конфликт – информационнопсихологическите войни, не са били познати в индустриалното общество, не са имали такава интензивност и мащаби, и респективно не са представлявали сериозна заплаха за сигурността на държавата и обществото. Създаването на ефективна система за противодействие на актове на информационнопсихологическа агресия и операции в информационнопсихологическата война изисква да се изследват процесите на зараждане и развитие на информационнопсихологическите конфликти във всичките им стадии на
развитие.
Информационно-психологическото въздействие е
манипулативно по характер и когато се осъществява в интерес на човек или група хора по отношение на други, то се явява специфична форма на управление. Такава форма на управление носи опасен характер, и в случай че то се осъществява тайно, носи едностранни изгоди на неговите организатори.

Info

Genre
Pages
265
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
ISBN
978-619-162-670-0
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
04-12-2023 or 06-12-2023

Edition
price: 81.26
you save: 19.16
total: 62.10
https://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-2662_672_954.webp?build=1629731387 https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/ac1eae6e6a47ff8e4f16aae75bc41124/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/0f6ce10662f2c757bc19884bb6420158/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/19cdc916827b88df1dee468177f3214b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/e934273801bdd8b24ad1c1360daeb311/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/2180cdbb9d2c42adb8d62a805f8aff3f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/241ee270b9ae54b023bf977f55e14811/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/03ba524f1280ffdc0dd2c5ff3771016f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/f464bec42051016a0f2701d62dbd0834/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/629a862ead0eb6c39cf1a51687c50df8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2662/1ee99877ec70bc221153be57e1ebd61e/image.webp