Ася Борисова

- Логопедично занятие

Look insideЛогопедично занятие
Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители.
Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители. ...

Annotation

Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители.

Info

Genre
Pages
24
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Discount - remaining
03-03-2024
Delivery till
06-03-2024 or 08-03-2024

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3518_672_954.webp?build=1709428111 https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/ce596c16790e6820cf01a6ce8ad206aa/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/d6c247555a7b0ad556b0b15a0d0c5b66/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/148fa797e718b74de308c0a673387696/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/072c391ba955e70b0b04461f1f3ff5e3/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/9e3d737e12de4c0b4fb8a69429024128/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/2be1e10f16fa28189dcffbd6f7640fd4/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/1c897d2df1906ae865f74e0f3b8f1303/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/276879b6d81739447ff0d20abe28bc3d/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/93e5d0be48f41a66fb97d8b0bd45af6a/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/23763c1f05a06ad76bab5cfdbe10ac4e/image.webp