Ася Борисова

- Логопедично занятие

Look insideЛогопедично занятие
Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители.
Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители. ...

Annotation

Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители.

Info

Genre
Pages
24
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
19-06-2024 or 21-06-2024

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3518_672_954.webp?build=1718496418 https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/6e1c8b8849d84be8d06431849b0db89b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/5c8be266cbf71e041aaefd88d1517630/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/636ef4d5d70399c53b6e598ac84ddcd6/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/8275c6d2a7898efdc03b88860524d2e8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/8550e5be19f07ee232c690f0442a61f5/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/fb8d1e23511219da49fb45d82f3f859b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/f25c51f73f6058360fee8ef855edfa7c/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/7ffe094faba5fd44325d27faa8128fc8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/6aa832f7a8b7d5db666da85a332c9795/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/d70a226baf4feb0d2bba003e24b75d45/image.webp