Логопедично занятие

Look insideЛогопедично занятие
Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители.
Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители. ...

Annotation

Логопедичнo занятие на тема:
,, Автоматизация на звук Ш"

Целта е правилна продукция на звук „Ш” в срички ,
думи, изречения.

В книгата са залегнати следните Корекционно-развиващи задачи:

- Закрепване на правилна артикулация на звук
„Ш”.
- Изграждане на умения за правилно
произношение на звук „Ш” в срички, думи и
изречения.
- Усъвършенстване на артикулационния
праксис.
- Развиване на слухово внимание и словеснологическо мислене.

Възпитателни задачи:
- Възпитаване на навици за самоконтрол.

Предназначено за логопеди и родители.

Info

Genre
Pages
24
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
30-03-2023 or 03-04-2023

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-3518_672_954.webp?build=1629732615 https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/fbdf71543707d6b00ee2481dac599b38/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/1fc934d0d5157cc114f7789700d2346a/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/e992d18d99736bc6f3eefbc05f966dc5/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/a19a4d1d2a6c40e446d0484fcf3db9dd/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/2271cf01fb06835ff2fcc5df17992b2a/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/98fe86605e08f4af1b9c9a94aa1cf94f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/4101be9a9de8db181d52bef4e95251a2/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/4fa4b0a034fd65494ffcec49d9f97f95/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/b29f5dcb88c2b43c985d330db0034445/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/3518/7dbf3030de24fa3f2a3145614a663993/image.webp