Оперативноиздирвателните мероприятия

Look insideОперативноиздирвателните мероприятия
Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Наказателноправни науки и сигурност" на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев". Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване". Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод, разузнавателна рота в 9 БрТБр, рота СПЕЦНАЗ в 1 АПрБ и като адютант на командира на 1 армейски корпус. От 1998 г. е оперативен служител в Националната служба „Сигурност" към Министерството на вътрешните работи. В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР. Започва в нея след спечелен конкурс за асистент и я напуска когато е на длъжност „заместник ректор". В периода защитава докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването", а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването", "Теория на контраразузнаването" и „Кризисно управление". От 2015 до 2020 г. Милен Иванов е служител на Дирекция „Вътрешна сигурност" – МВР и е секретар на Вътрешноведомствения съвет за борба с корупцията на МВР. През 2020 г. защитава дисертация на тема „Инструменти за реализиране на разузнавателната дейност за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с националната сигурност" и му е присъдена научната степен „Доктор на науките". В периода май-юни 2021 г. е съветник на министър-председателя по националната сигурност и секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет. Хоноруван лектор е в Института по публична администрация към Министерски съвет, Военна академия „Г. С. Раковски", Национален военен университет „Васил Левски, УНСС и Професионален колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец". Експерт по управление, корпоративна сигурност, оръжия и специални тактики. Автор е на монографии, студии и учебници в сферата на националната и корпоративната сигурност. Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Наказателноправни науки и сигурност" на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев". Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване". Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод, разузнавателна рота в 9 БрТБр, рота СПЕЦНАЗ в 1 АПрБ и като адютант на командира на 1 армейски корпус. От 1998 г. е оперативен служител в Националната служба „Сигурност" към Министерството на вътрешните работи. В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР. Започва в нея след спечелен конкурс за асистент и я напуска когато е на длъжност „заместник ректор". В периода защитава докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването", а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването", "Теория на контраразузнаването" и „Кризисно управление". От 2015 до 2020 г. Милен Иванов е ...

Annotation

Милен Мирчев Иванов е доцент в катедра „Наказателноправни науки и сигурност" на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев". Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски", гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване". Служил е в Българската армия като командир на разузнавателен взвод, разузнавателна рота в 9 БрТБр, рота СПЕЦНАЗ в 1 АПрБ и като адютант на командира на 1 армейски корпус. От 1998 г. е оперативен служител в Националната служба „Сигурност" към Министерството на вътрешните работи. В периода 2004 – 2015 г. е преподавател в Академия на МВР. Започва в нея след спечелен конкурс за асистент и я напуска когато е на длъжност „заместник ректор". В периода защитава докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването", а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването", "Теория на контраразузнаването" и „Кризисно управление". От 2015 до 2020 г. Милен Иванов е ...

Read more

Info

Genre
Pages
164
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
ISBN
978-619-162-772-1
Delivery till
30-11-2021 or 01-12-2021

Editionhttps://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/73942bb2f33e38f6bbb01066885feb51/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/234a3e34f9b7f21722c8ca98858fdf3f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/085c86725b2e39be86d6fb1cbd9fa7a1/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/689d9d824f61a3101caca1d8bfc0296b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/294b4ce9f86568e401bf357552fae074/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/d2c8653c7c27900362f32b23c8b6dc09/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/129091bc90c414f4ed79ae8e3215ab28/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/fb2c097a6bd5ae7489eb49568931e911/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/47a5efaebdf6595193acbf55007012c2/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/87e1b7e143af71b1b1331fb2c9c82c9b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/4224/66487462bdb777764069687b87bc0985/image.webp