Милен Мирчев Иванов

- Оперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност

Look insideОперативноиздирвателна дейност на службите за сигурност
Историята на борбата с престъпността показва, че за своевременното предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпленията, и издирването на укриващи се лица само с гласни наказателно-процесуални други средства, явно не е достатъчно. Нужни са и други средства за борба с
престъпността. Най-важната задача на правоохранителните органи се явява не само разследването на вече извършени престъпления, но и контролът върху развитието на криминалните явления и процеси, като най-добре е той да бъде негласен, тоест да не бъде известен на обектите, подлежащи на контрол.
За тези цели в цивилизованите страни съществува особен държавно-правов механизъм за борба с криминалните явления, който позволява негласно да се откриват и контролират престъпни приготовления, и действия с цел последващото им пресичане или своевременното им разкриване и разследване посредством
оперативноиздирвателната дейност (ОИД).
Разузнавателната и издирвателната дейности съпътстват правосъдието през цялата му история и именно във функциите на ОИД е влизало разкриването на престъпления, установяване и издирване на виновните лица, които след това са предавани на органите на съдебната власт.
Историята на борбата с престъпността показва, че за своевременното предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпленията, и издирването на укриващи се лица само с гласни наказателно-процесуални други средства, явно не е достатъчно. Нужни са и други средства за борба с
престъпността. Най-важната задача на правоохранителните органи се явява не само разследването на вече извършени престъпления, но и контролът върху развитието на криминалните явления и процеси, като най-добре е той да бъде негласен, тоест да не бъде известен на обектите, подлежащи на контрол.
За тези цели в цивилизованите страни съществува особен държавно-правов механизъм за борба с криминалните явления, който позволява негласно да се откриват и контролират престъпни приготовления, и действия с цел последващото им пресичане или своевременното им разкриване и разследване посредством
оперативноиздирвателната дейност (ОИД).
Разузнавателната и издирвателната дейности съпътстват правосъдието през цялата му история и име...

Annotation

Историята на борбата с престъпността показва, че за своевременното предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпленията, и издирването на укриващи се лица само с гласни наказателно-процесуални други средства, явно не е достатъчно. Нужни са и други средства за борба с
престъпността. Най-важната задача на правоохранителните органи се явява не само разследването на вече извършени престъпления, но и контролът върху развитието на криминалните явления и процеси, като най-добре е той да бъде негласен, тоест да не бъде известен на обектите, подлежащи на контрол.
За тези цели в цивилизованите страни съществува особен държавно-правов механизъм за борба с криминалните явления, който позволява негласно да се откриват и контролират престъпни приготовления, и действия с цел последващото им пресичане или своевременното им разкриване и разследване посредством
оперативноиздирвателната дейност (ОИД).
Разузнавателната и издирвателната дейности съпътстват правосъдието през цялата му история и име...


Read more

Info

Genre
Pages
470
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Black and white
ISBN
978-619-162-673-1
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
21-06-2024 or 25-06-2024

Edition



https://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-2667_672_954.webp?build=1718669199 https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/cf7cb0d6e752c3fb9499d3b7c2218cec/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/1b1cc9be88b3c5168ac95231280c9e35/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/17373809aa555a6e6b8928e6664c8624/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/61480f76b8c608e8f15f067dd8003021/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/ad203303b7e073c893076fc4c476d2c3/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/98240be655158879dedd59ff2786d64f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/10898d5d15f4591bb10c72291121f71b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/2768a4c1eb3baeae464495fbb440bfe8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/3f9c63886a9ea1c3474496edbcf5b612/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2667/ac8931e7c368ab4d4207750d637f510d/image.webp