Македонската Фаланга

Look insideМакедонската Фаланга
Нанася Фѝлип удари по флàнга
на смелия атѝнски гарнизон.
Ликува Македонската фаланга.
Сърцето на живота е заслон.

Душата не търпи за роби пранга.
Клерỳхите напредват към Пергàм.
Могъща е атаката по флàнга.
Воюват синовете на Адàм.

Властта на царя няма в Пѐла равна.
Стремежите добиват свобода.
История от книга меродавна…
Очаква ви Елàда, господа!
Нанася Фѝлип удари по флàнга
на смелия атѝнски гарнизон.
Ликува Македонската фаланга.
Сърцето на живота е заслон.

Душата не търпи за роби пранга.
Клерỳхите напредват към Пергàм.
Могъща е атаката по флàнга.
Воюват синовете на Адàм.

Властта на царя няма в Пѐла равна.
Стремежите добиват свобода.
История от книга меродавна…
Очаква ви Елàда, господа!
...

Annotation

Нанася Фѝлип удари по флàнга
на смелия атѝнски гарнизон.
Ликува Македонската фаланга.
Сърцето на живота е заслон.

Душата не търпи за роби пранга.
Клерỳхите напредват към Пергàм.
Могъща е атаката по флàнга.
Воюват синовете на Адàм.

Властта на царя няма в Пѐла равна.
Стремежите добиват свобода.
История от книга меродавна…
Очаква ви Елàда, господа!

Info

Genre
Pages
147
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Hard binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
03-02-2023 or 07-02-2023

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-2607_672_954.webp?build=1629732450 https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/16c6de78663bc93517f9cbfe03fe9ffc/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/547793fa5ab9c8816176d258e1e2d720/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/d26971c2d1c5f3265f303b1d56b5b675/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/afd232fe88ed72eb795165628b9dec30/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/49044b105d0627c270874f5b6ab385ba/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/9b8db8836e07aba4724a0a474a090e88/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/6a5c16290db88b1a5ae3905ccd016db8/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/b16bb4a2fc7e84e46ccc51e209a0d0f3/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/8477d17962277d16f63f0b6ed53c5c97/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/43748a1c43f456b57b72e054179b79a4/image.webp