Македонската Фаланга

Look insideМакедонската Фаланга
Нанася Фѝлип удари по флàнга на смелия атѝнски гарнизон. Ликува Македонската фаланга. Сърцето на живота е заслон. Душата не търпи за роби пранга. Клерỳхите напредват към Пергàм. Могъща е атаката по флàнга. Воюват синовете на Адàм. Властта на царя няма в Пѐла равна. Стремежите добиват свобода. История от книга меродавна… Очаква ви Елàда, господа! Нанася Фѝлип удари по флàнга на смелия атѝнски гарнизон. Ликува Македонската фаланга. Сърцето на живота е заслон. Душата не търпи за роби пранга. Клерỳхите напредват към Пергàм. Могъща е атаката по флàнга. Воюват синовете на Адàм. Властта на царя няма в Пѐла равна. Стремежите добиват свобода. История от книга меродавна… Очаква ви Елàда, господа! ...

Annotation

Нанася Фѝлип удари по флàнга на смелия атѝнски гарнизон. Ликува Македонската фаланга. Сърцето на живота е заслон. Душата не търпи за роби пранга. Клерỳхите напредват към Пергàм. Могъща е атаката по флàнга. Воюват синовете на Адàм. Властта на царя няма в Пѐла равна. Стремежите добиват свобода. История от книга меродавна… Очаква ви Елàда, господа!

Info

Genre
Pages
147
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Bulgarian
Binding:
Hard binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
Delivery till
28-10-2021 or 29-10-2021

Edition
price: 78.70
you save: 19.17
total: 59.53
https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/9ddbb0fe8eb2ab9dbfcde833569b496c/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/e619482bfc10501114fd0e328f10b554/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/5b41a013bbc564b18bcd19b2b8d1954a/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/94364d210b60eca3dca3aeb78fe214cf/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/fc03d0be1fe77c93889610a7ce04d8be/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/5fbc8fefec4e6c0020fff9d0ab1640db/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/c9873932e34b42be70b2ef3300febd41/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/8d78446ecc3ba4390763d76ccb419cf0/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/d94dee2bb0b707886459cd77a3db580a/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/26141205f088d6880395326bf6627cc0/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/2607/f318b5b7ec92445ff725c8057a805aff/image.webp