Ева Папазова

- Самооценка и психологичен тип в юношеска възраст

Look insideСамооценка и психологичен тип в юношеска възраст
Теоретичната основа на предлаганото изследване представлява опит за изясняване на самооценката като теоретичен конструкт за възрастта 15-18 години. През този възрастов период процесите на себевъзприемане и себеоценяване се развиват най-интензивно. В психологичната литература съществуват и емпирични данни, които разглеждат личностните предпочитания на юношите, оказващи влияние върху тяхната самооценка. Върху тази теоретична рамка, емпиричното изследване се опитва да определи взаимовръзката между самооценката (Скала за измерване на общата самооценка на Морис Розенберг) и психологичния тип (Типологичен индикатор на Майерс и Бригс - MBTI). Извадката обхваща 573 ученици от 5 различни етнически групи в България – българи, турци, евреи, арменци и роми. Резултатите от изследването показаха, че по-високите стойности на самооценката на юношите се свързват с функцията Интуиция (N) и нагласата Възприятие (P), а по-ниските с функцията Усещане (S) и нагласата Разсъждение (J). Също така, всяка от изследваните етнически групи се характеризира с различно типологично представителство и предпочитания. Българите и евреите изразяват по-силно предпочитание към функцията Интуиция (N), двойките личностни предпочитания NT (Интуиция-Мислене), EP (Екстраверсия-Възприятие), NF (Интуиция-Чувстване), NP (Интуиция-Възприятие), EN (Екстраверсия-Интуиция), и типът екстравертна Интуиция с интровертно Чувстване (ENFP). Установява се по-силно предпочитание към функцията Усещане (S) и съчетанието SJ (Усещане-Разсъждение) при юношите от турския, ромския и арменския етнос. От своя страна, юношите от турския и ромския етнос изразяват по-силно предпочитание към нагласата Разсъждение (J). Резултатите от предлаганото изследване са в унисон с типологичната теория и други психологични изследвания. Теоретичната основа на предлаганото изследване представлява опит за изясняване на самооценката като теоретичен конструкт за възрастта 15-18 години. През този възрастов период процесите на себевъзприемане и себеоценяване се развиват най-интензивно. В психологичната литература съществуват и емпирични данни, които разглеждат личностните предпочитания на юношите, оказващи влияние върху тяхната самооценка. Върху тази теоретична рамка, емпиричното изследване се опитва да определи взаимовръзката между самооценката (Скала за измерване на общата самооценка на Морис Розенберг) и психологичния тип (Типологичен индикатор на Майерс и Бригс - MBTI). Извадката обхваща 573 ученици от 5 различни етнически групи в България – българи, турци, евреи, арменци и роми. Резултатите от изследването показаха, че по-високите стойности на самооценката на юношите се свързват с функцията Интуиция (N) и нагласата Възприятие (P), а по-ниските с функцията Усещане (S) и нагласата Разсъждение (J). Също така, всяка от изс...

Annotation

Теоретичната основа на предлаганото изследване представлява опит за изясняване на самооценката като теоретичен конструкт за възрастта 15-18 години. През този възрастов период процесите на себевъзприемане и себеоценяване се развиват най-интензивно. В психологичната литература съществуват и емпирични данни, които разглеждат личностните предпочитания на юношите, оказващи влияние върху тяхната самооценка. Върху тази теоретична рамка, емпиричното изследване се опитва да определи взаимовръзката между самооценката (Скала за измерване на общата самооценка на Морис Розенберг) и психологичния тип (Типологичен индикатор на Майерс и Бригс - MBTI). Извадката обхваща 573 ученици от 5 различни етнически групи в България – българи, турци, евреи, арменци и роми. Резултатите от изследването показаха, че по-високите стойности на самооценката на юношите се свързват с функцията Интуиция (N) и нагласата Възприятие (P), а по-ниските с функцията Усещане (S) и нагласата Разсъждение (J). Също така, всяка от изс...

Read more

Info

Genre
Pages
200
Format
A5 (14.8Х21 cm)
Language
Binding:
Soft binding
Body of the book - Color
Mixed (colorful and b/w)
Year published
Editor
Cover designer
Formatter
Delivery till
17-07-2024 or 19-07-2024

Editionhttps://izdavam.com/publics/img/book/cover/thumb/cover-6094_672_954.webp?build=1720742892 https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/57c5d2922cec71a3b4fb60518e723b4b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/eba8436816af17842fc51d8943c6c777/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/a253f03d00564e13b0f7f6dc9591dfe5/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/8f9019c96328f4c68463235dd89f9fe1/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/ef04753ef3f95f3163fb254cb29b925b/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/78582f393c2e09d93b09d6488d75b169/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/0bedccc53f6e7a7e4396aab6819d1889/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/1dbacd8d84184355157b267a5b7ce78f/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/99f2949540c1c37ba98e24ecaa127b46/image.webp https://izdavam.com/en/download/readPreview/6094/87e1a104ac26737563a9c1bd004c0301/image.webp